Retur

Politica de retragere / retur in magazinul online oaierless.ro, operat de SC TELE PLAN SRL

1. CONSUMATORUL ARE DREPT DE RETRAGERE, INDIFERENT DE MOTIV, ÎN INTERIORUL PERIOADEI DE RETRAGERE

Consumatorii au dreptul de a se retrage din Contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice („Perioada de retragere”) începând cu:

 • data la care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Consumator, intra în posesia fizică a Produsului sau a ultimului Produs, în situația în care Consumatorul a plasat o Comandă conținând mai multe Produse livrate separat, sau
 • data la care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Consumator, intră în posesia fizică a Produsului sau a ultimului Produs, în situația în care Consumatorul a plasat o Comandă conținând mai multe Produse livrate separat.

Pentru exercitarea dreptul de retragere, Consumatorii vor notifica în scris Tele Plan cu privire la decizia de retragere din prezentul Contract. Notificarea va fi transmisă la următoarea adresă de e-mail: contact@oaierless.ro cu subiectul "Cerere retragere Comandă". Notificarea va conţine (a) intenţia de retragere, (b) transmiterea Formularului de retragere completat. Formularul de retragere este disponibil ca Anexa nr. 1. De asemenea, puteți completa și transmite electronic de pe site-ul nostru, oaierless.ro, formularul standard de retragere. Dacă folosiți această opțiune, Tele Plan va transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru respectarea termenului-limită de retragere este suficient ca notificarea de retragere să fie transmisă înainte de expirarea Perioadei de retragere. Tele Plan va comunica confirmarea de primire a declarației de retragere a Consumatorului, precum şi calendarul ridicării Produsului.

În termen de maxim 14 zile de la data comunicării deciziei de retragere a Consumatorului, Produsul va fi transmis către Net Shape, la sediul acestuia. Costurile livării vor fi suportate de către Tele Plan, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că a fost aleasă altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Tele Plan.

Rambursarea sumelor se va face nu mai târziu de 14 zile de la data la care Tele Plan intră în posesia Produsului care face obiectul deciziei de retragere din Contract a Consumatorului, în conformitate cu art. 11 din OUG nr. 34/2014. Furnizarea de date incorecte sau inexacte de către Consumator poate duce la depăşirea termenului de 14 zile prevăzut mai sus. Consumatorul va indica preferința pentru modalitatea de plată a rambursării preţului Produsului.

Produsul va fi returnat în aceeași stare în care a fost livrat alături de o copie a facturii. Consumatorul nu va fi responsabil pentru diminuarea valorii Produsului care rezultă din manipulări necesare pentru determinarea naturii, calităților şi funcționării acestuia (ex. Consumatorul nu va fi ţinut responsabil pentru deschiderea sistemului de protecție la transport și de stocare al Produsului, încercare Produs etc.). Conform art. 16, punctul 8 din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, dreptul legal al Consumatorului de a se retrage din Contract nu va fi condiționat de păstrarea ambalajului.

Orice altă diminuare a valorii Produsului de către Consumator (inclusiv, dar fără a se limita la modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate ale Produsului în ansamblul său) vor fi suportate de către Consumator.

Tele Plan va analiza starea Produsului şi va anunţa Consumatorul cu privire la identificarea unor diminuări ale valorii Produsului care cad în sarcina Consumatorului, comunicând care sunt constatările Tele Plan, precum şi suma pe care Consumatorul trebuie să o suporte. Această sumă, este calculată ca un procent din prețul de vânzare al Produselor, respectiv un cuantum care nu descurajează dreptul legal la retragere al Consumatorului, după cum urmează:

 • 15% din valoarea Produsului, dar nu mai mult de 100 RON.

În cazul în care Produsul a fost folosit (peste a ceea ce era necesar pentru evaluarea calităţii, funcționalității sale) sau dacă Produsul prezintă defecţiuni (datorate Consumatorului), Consumatorul va fi obligat să suporte întregul preţ al Produsului (Tele Plan informând Consumatorul în acest sens procedând totodată la retransmiterea Produsului către Consumator),

Pe baza rezultatelor comunicate, Consumatorul este obligat în a furniza, prin e-mail, acceptul sau observațiile cu privire la cele menționate în rezultatele comunicate, în vederea continuării procesului de retur Produs(e). Rambursarea preţului Produsului va fi făcută cu scăderea sumelor calculate de către Net Shape conform mecanismului de mai sus.

Dreptul de retragere se aplică doar în relaţia cu Consumatorii, conform art. 9 din OUG 34/2014. Dreptul de retragere nu se aplică persoanelor juridice.

2. CUMPĂRĂTORUL ARE DREPT DE RETUR AL PRODUSULUI PENTRU CAZURI SPECIFIC STABILITE

În termen de 3 zile lucrătoare de la recepție, Cumpărătorul poate returna Produsul către Tele Plan dacă:

 • Produsul nu este conform cu specificațiile din oferta disponibilă pe website-ul oaierless.ro;
 • Produsul nu este conform specificațiilor menționate în Comandă;
 • Produsul este nefuncțional;
 • Coletele conținând Produsul prezintă deteriorări;
 • Produsul a fost livrat greșit - a fost livrat alt Produs decât cel comandat.

Returul nu aduce atingere dreptului de retragere al Consumatorului.

Returul nu va fi acceptat în cazul în care Cumpărătorul întâmpină probleme legate de compatibilitatea dintre componentele achiziționate și cele deținute sau achiziționate de la alți comercianți, precum și erorile Cumpărătorilor în alegerea sau identificarea Produselor corespunzătoare codurilor modelelor.

Procedura de retur presupune următorii pași:

a) Cumpărătorul va transmite prin e-mail la adresa contact@oaierless.ro o cerere cu subiectul "Cerere retur produse".

b) În cadrul cererii se vor specifica:

 • data emiterii Comenzii;
 • date Cumpărător: nume și prenume / denumire, adresă e-mail folosită la înregistrare cont;
 • număr factură și data emiterii facturii ce face dovada achiziționării Produsului/Produselor;
 • cauzele/motivele care au dus la aplicarea procedurii de retur Produs(e).
 • dacă se dorește înlocuirea cu un Produs din aceeași categorie de o valoare mai mare (caz în care Cumpărătorul va plăti diferența) sau dacă se doreşte înlocuirea cu un Produs din aceeaşi categorie de o valoare este mai mică (caz în care Cumpărătorul va primi o rambursare parțială până la valoarea Produsului înlocuitor). În acest caz, Cumpărătorului va avea opțiunea de a menționa ce Produs nou similar cu modelul specificat în Comanda inițială a Cumpărătorului dorește să îi fie livrat.

c) La acest e-mail se vor atașa copii ale următoarelor documente: copie factură fiscală, certificatul de garanție și avizul de însoțire a mărfii / AWB.

d) Cererea de retur va fi înregistrată și aprobată doar dacă datele menționate la punctele de mai sus sunt corecte și complete și dacă sunt îndeplinite condițiile obligatorii de aplicare a procedurii de retur a Produselor cumpărate.

e) În maxim 24-48 ore, Cumpărătorul va primi pe e-mail un număr de înregistrare de retur și detalii privind aplicarea procedurii de retur.

f) Cumpărătorul va face efectiv returnarea Produselor doar după comunicarea de către Net Shape, prin e-mail, a numărului de înregistrare retur și a detaliilor cu privire la procedura de retur a Produselor.

Produsul va fi returnat în aceeași stare în care a fost livrat. În situația returului pentru motivele invocate mai sus, transportul va fi asigurat integral de către Net Shape.